Mjødkonkurranse


Gildeteltet


fredag
17:30 – 18:00

Vårt ekspertpanelet avgjør hvem som blir årets mjødbrygger.

Mitt festival program