Kristinaforeningen

lørdag
15:30 – 16:00

Formidlingsgruppen spiller, synger og forteller historier i middelaldersk tradisjon.

Mitt festival program