Hva er Norsk borgsenter?

torsdag
17:00 – 17:45

Ved arkeolog Cecilia Gustavsen.

Krever billett til «Lokalhistorisk aften»

https://tonsbergmiddelalderfestival.ticketco.events/no/nb/e/lokalhistorisk_aften_2021

Mitt festival program