Den siste vikingkonge

lørdag
14:00 – 15:00

Jan Ove Ekeberg forteller om sitt liv med Harald Hardråde

Mitt festival program