Debatt: Fakta eller fiksjon?

lørdag
16:00 – 17:00

Debatt om møtet mellom forskning og underholdning – hva ofrer man for den gode historien?

Mitt festival program