Bålsamtale: Kirken

lørdag
16:00 – 17:00

Med teolog og prest Jan Terje Kristoffersen om tro og søken før og nå.

Mitt festival program