Bli frivillig

    Har jobbet på festivalen tidligere/Have you worked at the festival before?
    Hva ønsker du å gjøre?/What do you want to do?
    Når kan du jobbe?/When can you work?

    Mitt festival program