Vetle Lid Larssen

Forfatter og journalist Vetle Lid Larssen har siden debuten i 1990 gitt ut mange romaner og sakprosabøker og vært en viktig stemme i norsk offentlighet. De siste fem årene har han jobbet med å lete frem fakta og fiksjon om Santa Lucia og i 2021 kom han med boken “Lucias siste reise”. Boken er en reise gjennom europeisk kulturhistorie fra Lucia’s henrettelse på 300-tallet og frem til idag.

Mitt festival program