Sigurd Hareide

Sigurd Hareide er førstelektor ved  Universitetet i Sørøst-Norge og

forsker på overgangen fra katolsk til luthersk messefeiring i Danmark-Norge på 1500-tallet. Hareide er teolog og katolikk og sekretær for Liturgikommisjonen i Den katolske kirke i Norge. På Lokalhistorisk aften vil han snakke om “Klosterlasse” jesuittpresten fra Tønsberg.

Mitt festival program