Marlen Ferrer

Den norsk-spanske forfatteren og historikeren Marlen Ferrer har gitt ut flere romaner og vært fast paneldeltaker i tv-serien Big Bang på NRK. Doktoravhandlingen hennes i “Emotion in motion” handlet om norrøn og spansk middelalderhistorie. Siden 2013 har hun vært førsteamanuensis ved institutt for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Mitt festival program