Knut Arstad

Knut Arstad er dr.philos. og førsteamanuensis ved Forsvarsmuseet i Oslo. Hans forskningsområde er primært militærhistorie. Den norske borgerkrigen og dets aktører har vært sentrale i hans studier. På Sagafestivalen kommer han for å snakke om Magnus Blinde som ble borgerkrigstidens første kongelig offer.

Mitt festival program