Cecilia Gustavsen

Cecilia Gustavsen er konservator ved Slottsfjellsmuseet og er ansvarlig for museets middelaldersatsning. Hun er utdannet arkeolog og har gjennom utstillinger og foredrag bidratt til å løfte interessen for Tønsbergs middelalderhistorie. Nå leder hun arbeidet med det nyetablerte «Norsk Borgsenter» som er et nasjonalt forsknings- og formidlingssenter av norske borganlegg.

Mitt festival program