Bjørn Bandlien

Bjørn Bandlien er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har publisert en rekke studier om ulike sider ved vikingtiden og middelalderen, særlig omkring kjønn, ekteskap, mentaliteter, kristning og kulturmøter. Han har skrevet flere biografier om kjente middelalderskikkelser som Dronning Eufemia og Olav Kyrre sistnevnte ble han også tildelt Sverre-Steen prisen for i 2012.

Mitt festival program