Lafting

Markedet

Lær deg et tradisjonshåndverk og bli med å bygge opp Hynnestua på en halvtime. Lafting er som et forvokst puslespill og var den dominerende måten å bygge trehus på i Norge fra vikingtiden og frem til 1800 tallet. Tradisjonen holdes også i hevd i dag og nye laftahus bygges, både maskinlaft og håndlaft.

Aktiviteter

Mitt festival program